ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6 ก.ย. 2564      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

⚡⏰วันที่ 6 กันยายน 256 (เวลา 14:00น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานฯ โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์