ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ประจำเดือนกรกฏาคม2564

27 ก.ค. 2564      45 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ประจำเดือนกรกฏาคม2564 ⚡️⚡️เวลา ( 10.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ผู้ร่วมประชุมมีความปลอดภัย จึงปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่พลศึกษา ลูกจ้างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ