ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

27 ก.ค. 2564      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564เวลา 10.00น. นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี คณะกรรมการตรวจรับงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ณ บ้านสวายสอ ต สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์