ประชุมหารือรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบ้านสายตรีพัฒนา ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

15 มิ.ย. 2564      27 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประชุมหารือรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบ้านสายตรีพัฒนา ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้(เวลา 13.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือรายการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บ้านสายตรีพัฒนา ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบ้านสายตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์