ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Buriram Smart City) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดบุรีรัมย์ (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO)

15 มิ.ย. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางกัญญารัตน์ ท่วมไรสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Buriram Smart City) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดบุรีรัมย์ (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) โดยมี นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์