การสัมมนายกระดับเเหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

9 มิ.ย. 2564      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมการสัมมนายกระดับเเหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาววัลย์วศร ธีรปัญญาพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ และนางสาวปัสสนา รักเดช หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเข้าร่วมการสัมมนายกระดับเเหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมสัมมนา