ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเเบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2564

9 มิ.ย. 2564      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 มิถุนายน เวลา10:00น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเเบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2564 นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเเบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการ และโอนเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล เป็นประธานในการประชุม