ประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน และตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ครั้งที่ 1/2564

4 มิ.ย. 2564      22 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน และตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม ประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน และตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์