ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 เม.ย. 2564      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 (09.30น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน