ประชุมคณะทำงาน "บุรีรัมย์มารธอน" ประจำปี 2564 (BURIRAM MARATHON 2021) ครั้งที่ 4/2564

7 ม.ค. 2564      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน "บุรีรัมย์มารธอน" ประจำปี 2564 (BURIRAM MARATHON 2021) ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียดกอจกรรม : ( 10.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน "บุรีรัมย์มารธอน" ประจำปี 2564 (BURIRAM MARATHON 2021) ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน ประจำปี 2564 ซึ่งจากเดิมจัดวันที่ 23 - 24 มกราคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันมาราธอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของนักวิ่งมาราธอนทั่วโลก ที่ต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศสักครั้งหนึ่งในชีวิต บนเส้นทางวิ่งแห่งเดียวในประเทศที่วิ่งบนสนามแข่งรถระดับโลก ร่วมกับเส้นทางสายธรรมชาติ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นประธานในการประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกิจกรรม :วันที่ 7 มกราคม 2564 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้อง VIP A13 สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์