⚡️ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8/2563

26 พ.ย. 2563      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ⚡️ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8/2563