เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง“ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” ครั้งที่ 6⚡️

26 พ.ย. 2563      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ⚡️เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง“ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” ครั้งที่ 6⚡️