การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26 พ.ย. 2563      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (09.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจประเมินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์และชุมชนและเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ณ บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์, บ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์