ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2563

26 พ.ย. 2563      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อเรื่องกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2563 รายละเอียดกิจกรรม : (13.30น) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมศิวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์