ประชุมหารือด้านการสนับสนุนเร่งรัดแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

18 พ.ย. 2563      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมหารือด้านการสนับสนุนเร่งรัดแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (13.30 น.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมหารือด้านการสนับสนุนเร่งรัดแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวมทั้งจัดทำแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและจัดทำแผนพัฒนาโครงการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีนางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2)