ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline)​ โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย

18 พ.ย. 2563      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อเรื่องกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline)​ โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย รายละเอียดกิจกรรม : (09.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาววัลย์วศร ธีรปัญญาพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline)​ โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ห้องประชุมภาสกร มณฑาทิพย์ ฮอลล์​ จังหวัดอุดรธานี