ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจําปี 2564

17 พ.ย. 2563      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจําปี 2564 รายละเอียดกิจกรรม : (13.30น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจําปี 2564 เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจำปี 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์