การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

17 พ.ย. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดกิจกรรม : (09.00น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ : 17 พ.ย. 63 สถานที่ดำเนินการ : โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา