ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

17 พ.ย. 2563      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดกิจกรรม : (08.30น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมจัดบูธให้ข้อมูลและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และมีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมด้วย โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ : 17 พ.ย. 63 สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ หมู่ที่ 8 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์