⚡️ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 2/2563 ⚡️

16 พ.ย. 2563      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ⚡️ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 2/2563 ⚡️ วันนี้เวลา (09.30น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฏมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนพื้นที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน