ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์

13 พ.ย. 2563      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อเรื่องกิจกรรม :ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 13 พ.ย.63 รายละเอียดกิจกรรม : (10.00น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ และประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงาน ปัญหาประเด็นความเดือดร้อนเร่งด่วนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบ. วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : โรงแรมเครสโก้ บุรีรัมย์