พิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ต.ค. 2563      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (08.45น) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันคล้ายวันพระราช สมภพครบ 120 ปี โดยมีนาย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์