สภากาแฟ (กลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ)

20 ต.ค. 2563      35 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สภากาแฟ (กลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ) วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (08.00น) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (กลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ) จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดบุรีรัมย์