ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

20 ต.ค. 2563      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อเรื่องกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายละเอียดกิจกรรม : (14.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับมอบหมายภารกิจในส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการปฏิบัติ โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์