ประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2563

19 ต.ค. 2563      83 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 (10.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์