ประชุมเตรียมความพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID – 19 )

13 ต.ค. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID – 19 ) ราลละเอียดกิจกรรม : (10.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID – 19 ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นประธานในการประชุม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนามช้างอารีนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์