กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" นื่องในวันล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" นื่องในวันล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (10.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศานิต ปรากฎมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้มี่ใจเรา" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติทุ่งใหญ่ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์