พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณษธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการ

13 ต.ค. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อกิจกรรม : พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณษธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการ ราลละเอียดกิจกรรม : (07.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณษธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์