เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

11 ก.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันที่ 11 กันยายน 2563 ( เวลา 10.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ดังนี้ 1.แผนการช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชกำหนด ฯ 4 แสนล้านบาทของจังหวัดบุรีรัมย์ 2.การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการป้องกันและการเตรียมการที่จังหวัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3.การดูแลกลุ่มฐานรากของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มใช้แรงงาน (ถูกเลิกจ้าง) /ผู้ผลิตสินค้า ในส่วนของภาครัฐ มีมาตรการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือ/ดูแลอย่างไร โดยมีนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์