อบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 ก.ย. 2563      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 10กันยายน 2563 (09.00น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวณัฐสุดา คงประโคน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชีเข้าร่วมอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบและสามารถปฏิบัติงานในระบบGFMISช่วงสิ้นปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวขวัญใจ พรานุสร คลังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธ์ุชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์