เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

11 ก.ย. 2563      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 10 กันยายน 2563 ( 09.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้กับผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video conference) โดยมี นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์