ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางงานประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 3 พ.ย. 2560 31 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 3 พ.ย. 2560 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคู่มือ ASK ME กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้..... 8 ก.ย. 2560 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรั..... 8 ก.ย. 2560 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารอบรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว..... 8 ก.ย. 2560 18 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร..... 6 ก.ย. 2560 15 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร..... 6 ก.ย. 2560 18 ครั้ง