ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือ..... 3 พ.ย. 2560 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 โ..... 3 พ.ย. 2560 15 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางงานจัดชื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 3 พ.ย. 2560 7 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางงานประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 3 พ.ย. 2560 18 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 3 พ.ย. 2560 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคู่มือ ASK ME กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้..... 8 ก.ย. 2560 8 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรั..... 8 ก.ย. 2560 7 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารอบรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว..... 8 ก.ย. 2560 8 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร..... 6 ก.ย. 2560 6 ครั้ง