ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโล..... 27 ส.ค. 2561 72 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตร..... 27 ส.ค. 2561 90 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest)ด้ว..... 9 ม.ค. 2561 117 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรม..... 9 ม.ค. 2561 83 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบุรีรัมย์มาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd..... 9 ม.ค. 2561 96 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร..... 26 ธ.ค. 2560 79 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ Buriram Brand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 53 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Application ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 29 ครั้ง