ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 18 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 26 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 14 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2560 12 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรร..... 14 พ.ย. 2560 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเข..... 9 พ.ย. 2560 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือ..... 3 พ.ย. 2560 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 โ..... 3 พ.ย. 2560 20 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางงานจัดชื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 3 พ.ย. 2560 9 ครั้ง