ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ Buriram Brand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Application ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 16 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 17 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 17 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2560 11 ครั้ง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรร..... 14 พ.ย. 2560 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเข..... 9 พ.ย. 2560 19 ครั้ง