ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก ก..... 25 ก.ย. 2561 57 ครั้ง icon
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและ..... 20 ก.ย. 2561 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจ..... 30 ส.ค. 2561 67 ครั้ง icon
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโล..... 27 ส.ค. 2561 45 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตร..... 27 ส.ค. 2561 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest)ด้ว..... 9 ม.ค. 2561 66 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรม..... 9 ม.ค. 2561 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบุรีรัมย์มาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd..... 9 ม.ค. 2561 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร..... 26 ธ.ค. 2560 60 ครั้ง