ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลปันความสุขที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเ..... 14 ม.ค. 2562 29 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-..... 7 ม.ค. 2562 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ธ.ค. 2561 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์ E..... 30 พ.ย. 2561 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แ..... 30 พ.ย. 2561 37 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลตรุษจีนบุรีรัมย์ (Bur..... 30 พ.ย. 2561 39 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยว..... 28 พ.ย. 2561 39 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเชื่อมกับถนนศาลากลางจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว..... 28 พ.ย. 2561 36 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างถนนภานในลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัม..... 26 พ.ย. 2561 23 ครั้ง