ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยว..... 28 พ.ย. 2561 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเชื่อมกับถนนศาลากลางจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว..... 28 พ.ย. 2561 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างถนนภานในลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัม..... 26 พ.ย. 2561 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเ..... 26 พ.ย. 2561 14 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล..... 21 พ.ย. 2561 13 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล..... 21 พ.ย. 2561 7 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล..... 21 พ.ย. 2561 9 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล..... 21 พ.ย. 2561 12 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรม Moto GP กับการท่..... 21 พ.ย. 2561 1 ครั้ง