ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มปตท.สวายจีก 19 ก.ย. 2561 13 ครั้ง
ปั๊มปตท.สตึก 19 ก.ย. 2561 17 ครั้ง
ปั๊มปตท.หนองกี่ 19 ก.ย. 2561 15 ครั้ง
ปั๊ม ปตท.บ้านชุมเห็ด 19 ก.ย. 2561 22 ครั้ง
ปั๊มPT ลำปลายมาศ 19 ก.ย. 2561 17 ครั้ง
ปั๊มเชลล์ ตรงข้าม บพ 19 ก.ย. 2561 16 ครั้ง
ปตท.ลำปลายมาศ 19 ก.ย. 2561 26 ครั้ง
ปั๊มปตท.พุทไธสง 19 ก.ย. 2561 24 ครั้ง
ปตท.ใกล้แม็คโคร 19 ก.ย. 2561 21 ครั้ง