ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็..... 15 ม.ค. 2562 1 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (ฺBuriram Bike Fest) ด้วยวิธีป..... 15 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็..... 14 ม.ค. 2562 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลปันความสุขที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเ..... 14 ม.ค. 2562 3 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-..... 7 ม.ค. 2562 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ธ.ค. 2561 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์ E..... 30 พ.ย. 2561 28 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แ..... 30 พ.ย. 2561 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลตรุษจีนบุรีรัมย์ (Bur..... 30 พ.ย. 2561 27 ครั้ง