ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้า..... 17 มิ.ย. 2562 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road show เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 1..... 17 มิ.ย. 2562 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมทวิกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi..... 22 พ.ค. 2562 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมทวิกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2562 37 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอ..... 8 พ.ค. 2562 37 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสร้างสรรค์ กิจกรรมท..... 18 เม.ย. 2562 47 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ กินขาห..... 18 เม.ย. 2562 41 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่..... 29 มี.ค 2562 65 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ กินขาหมู ดูฟุตบอล นอนบุรีรัมย์..... 29 มี.ค 2562 53 ครั้ง