ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมหมู่บ้านท่..... 11 ก.ค. 2562 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกี..... 9 ก.ค. 2562 7 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเส..... 2 ก.ค. 2562 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรม Road Show เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยาน..... 26 มิ.ย. 2562 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้า..... 21 มิ.ย. 2562 27 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้า..... 17 มิ.ย. 2562 29 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road show เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 1..... 17 มิ.ย. 2562 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมทวิกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi..... 22 พ.ค. 2562 34 ครั้ง