ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ธ.ค. 2561 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์ E..... 30 พ.ย. 2561 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แ..... 30 พ.ย. 2561 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลตรุษจีนบุรีรัมย์ (Bur..... 30 พ.ย. 2561 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยว..... 28 พ.ย. 2561 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเชื่อมกับถนนศาลากลางจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหว..... 28 พ.ย. 2561 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างถนนภานในลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัม..... 26 พ.ย. 2561 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเ..... 26 พ.ย. 2561 5 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล..... 21 พ.ย. 2561 5 ครั้ง