ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest)ด้ว..... 9 ม.ค. 2561 16 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรม..... 9 ม.ค. 2561 12 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบุรีรัมย์มาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd..... 9 ม.ค. 2561 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Buriram Bike Fest) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร..... 26 ธ.ค. 2560 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ Buriram Brand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Application ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2560 3 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 3 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนานวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมย..... 19 ธ.ค. 2560 2 ครั้ง