ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจก.....   19 ก.ค. 2562 363 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ก.ค. 2562 366 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมหมู่บ้านท่.....   11 ก.ค. 2562 345 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกี.....   9 ก.ค. 2562 335 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเส.....   2 ก.ค. 2562 351 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรม Road Show เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยาน.....   26 มิ.ย. 2562 335 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้า.....   21 มิ.ย. 2562 330 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้า.....   17 มิ.ย. 2562 291 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Road show เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 1.....   17 มิ.ย. 2562 282 ครั้ง