ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมทวิกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi..... 22 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมทวิกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2562 22 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอ..... 8 พ.ค. 2562 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสร้างสรรค์ กิจกรรมท..... 18 เม.ย. 2562 34 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ กินขาห..... 18 เม.ย. 2562 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่..... 29 มี.ค 2562 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ กินขาหมู ดูฟุตบอล นอนบุรีรัมย์..... 29 มี.ค 2562 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทย มหกรรมสงกรานต์ ด้..... 15 มี.ค 2562 31 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทย มหกรรมสงกรานต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร..... 1 มี.ค 2562 37 ครั้ง