ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก.....   11 พ.ค. 2565 42 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก.....   10 ม.ค. 2565 112 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬ.....   16 ส.ค. 2564 178 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการท่องเที่ยววิถีเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนฯ   16 ส.ค. 2564 166 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 258 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 230 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 181 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการท่องเท.....   8 ม.ค. 2564 203 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ.....   8 ม.ค. 2564 197 ครั้ง