ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดบุรีรัย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬ.....   16 ส.ค. 2564 68 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการท่องเที่ยววิถีเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนฯ   16 ส.ค. 2564 63 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 150 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 132 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 113 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการท่องเท.....   8 ม.ค. 2564 142 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ.....   8 ม.ค. 2564 134 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่อ.....   22 ธ.ค. 2563 128 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมแ.....   8 ธ.ค. 2563 137 ครั้ง