ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก.....   11 พ.ค. 2565 27 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก.....   10 ม.ค. 2565 90 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬ.....   16 ส.ค. 2564 164 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัย์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการท่องเที่ยววิถีเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนฯ   16 ส.ค. 2564 154 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 245 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 222 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอ.....   18 มี.ค 2564 174 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการท่องเท.....   8 ม.ค. 2564 194 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ.....   8 ม.ค. 2564 189 ครั้ง