แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   11 พ.ค. 2565 47 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการคนรักกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ.....   28 ก.ย. 2564 170 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์)   16 ส.ค. 2564 169 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมท่องเที่ยววิถีเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนฯ)   16 ส.ค. 2564 177 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike Night)   24 มี.ค 2564 949 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทย .....   24 มี.ค 2564 202 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านสายตรีพัฒนา)   17 มี.ค 2564 172 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านสวายสอ)   17 มี.ค 2564 811 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านตาลอง)   17 มี.ค 2564 862 ครั้ง