แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการคนรักกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ.....   28 ก.ย. 2564 75 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์)   16 ส.ค. 2564 71 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมท่องเที่ยววิถีเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนฯ)   16 ส.ค. 2564 67 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike Night)   24 มี.ค 2564 475 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทย .....   24 มี.ค 2564 117 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านสายตรีพัฒนา)   17 มี.ค 2564 111 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านสวายสอ)   17 มี.ค 2564 438 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านตาลอง)   17 มี.ค 2564 430 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   6 ส.ค. 2563 8308 ครั้ง