แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   11 พ.ค. 2565 67 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการคนรักกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ.....   28 ก.ย. 2564 188 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์)   16 ส.ค. 2564 189 ครั้ง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมท่องเที่ยววิถีเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนฯ)   16 ส.ค. 2564 191 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike Night)   24 มี.ค 2564 984 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทย .....   24 มี.ค 2564 209 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านสายตรีพัฒนา)   17 มี.ค 2564 179 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านสวายสอ)   17 มี.ค 2564 821 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ([บ้านตาลอง)   17 มี.ค 2564 895 ครั้ง