ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
« ѹҤ 2561 »
. . . . . . .
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ٻԷԹ
ӹǹ䫵
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
  13/12/2561 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา จังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา จังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการรับฟังความคิดเห็น และ การนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำเสนอร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
  13/12/2561 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมองเพิ่มขีดความสามารถ รองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตำแหน่งงาน Room Attendant จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมบุรีเทล โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  06/12/2561 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ช่องทาง เพจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และช่องทาง Line :@ocpb.line
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ช่องทาง เพจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และช่องทาง Line :@ocpb.line
อ่านต่อทั้งหมด     

05/12/2561 ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561 ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์ EXPO 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
30/11/2561 ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมให้บริการด้านข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
30/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลตรุษจีนบุรีรัมย์ (Buriram Happy Chinese New Year) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
อ่านต่อทั้งหมด     

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์