แบบสอบถามจุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ASK ME งาน Moto GP รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม

รายละเอียด : กรุณากรอบแบบสอบถาม

1 * ชื่อ - สกุล
 
2 * หน่วยงาน
 
3 หมายเลขโทรศัพท์
 

ส่วนที่ 2 : การเลือกจุดปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด : กรุณากรอกเลือกจุดที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่

1 ZONE A
 
2 ZONE B
 
3 ZONE C
 
4 ZONE D
 
5 ZONE E
 

ส่วนที่ 3 : วัน -ช่วงเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียด : กรุณากรอก เลือก วัน -ช่วงเวลาปฏิบัติงาน

1 * ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ วันใดได้บ้าง (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ข้อ)
 
1 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
2 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
4 วันที่ 6 ตุลาคม 2562 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 

ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด : ข้อเสนอแนะ

1 ข้อเสนอแนะ